Stichting ZorgFactor®™  preventie, ont-zorgt, traint en begeleidt.

Stichting ZorgFactor®™ zorgt ervoor dat het gezin of individuele personen begeleid worden na een trauma om het leven weer draagbaar te krijgen en te houden.
Voor gezinnen of echtparen geldt dat de mantelzorger ontlast wordt door zaken te regelen en duidelijkheid te geven in het proces waarin men zich bevindt.
Tevens zullen er afspraken gemaakt worden om een trajectplan samen te stellen.
Daarnaast zorgen wij ervoor dat er begrip komt voor de persoon die de aandoening heeft en de mantelzorger, zodat de veiligheid, en wederzijds respect voor het “nieuwe leven” soepeler gaan lopen.

WERKWIJZE

Op het moment dat wij de aanvraag binnen krijgen, start een intensief proces van Stichting ZorgFactor®™.
Dit begint al als de transferverpleegkundige in het ziekenhuis met de voorbereiding start om de cliënt over te plaatsen naar huis, verpleeghuis of revalidatiecentrum.
Maar natuurlijk ook als de aanvraag komt van de huisarts of gemeente als men thuis komt of is.
Er moeten zoveel dingen geregeld – en geadviseerd worden, terwijl de mantelzorger zijn hoofd alleen maar heeft bij wat de juiste keuze is én de consequentie van deze keuze voor de toekomst.
Alleen door uit ervaring verkregen kennis, kan de begeleiding door de mensen van Stichting ZorgFactor®™, die “juiste keuze” gemaakt worden.

Als men dan uiteindelijk gekozen heeft om hun partner thuis te gaan begeleiden, wordt de druk nog verder opgevoerd.
Huisarts, thuiszorgorganisaties, huren van medische apparaten, fysiotherapeuten, psychologen enz. komen vaak in het plaatje voor.
Een persoon met een aandoening hersteld altijd sneller thuis, maar de begeleiding zal veel vergen, hoe en wat moet je regelen zeker als je weer aan de slag moet met je baan.

Stichting ZorgFactor®™ is “het cement” tussen alle betrokken organisaties, het klankbord van het gezin welke wensen en noodzakelijke behoeften van de cliënt snel en efficiënt zullen regelen en (laten) inzetten.
De ogen en oren voor de betrokken instanties om problemen te voorkomen en de maximale inzet en resultaat te halen.

Het doel van preventie is te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen.
Ook heeft preventie tot doel ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen, en zelfstandigheid te vergroten.

Bij een intake thuis zal zeer snel een beeld gevormd worden van de situatie en wat in eerste instantie gedaan moet worden.
Wat inhoudt dat wij vele uren intensief aanwezig zijn om zaken te regelen, begeleiden, plannen, gesprekken voeren, papieren brei, financiële zaken,  enzovoort.
Wij ondersteunen en regelen zaken met u en in naam voor u, maar beheren geen geld.
Aansluitend volgt een trajectplan op papier, waarbij alle zaken benoemd zullen worden.
Doel is altijd,  inzet van de ervaringen van (semi) ervaringsdeskundige, eventueel een multidisciplinair team, trainen van de cliënt, oppas regelen bij afwezigheid mantelzorger,  agenda’s afstemmen,  afspraken maken, voortgang monitoren.
Gezondheid bewaken van cliënt en mantelzorger en schakelen indien nodig.
In beeld brengen wie/wat er ingezet moet worden en naarmate de tijd vordert, afbouwen en overdragen als het kan.

De door Stichting Zorgfactor zelf ontwikkelde trainingsprogramma’s en begeleiding, komen voort uit de kennis van ervaringen van mensen die hetzelfde meegemaakt hebben, aanbevelingen van professionals en wereldwijde onderzoeken gedaan door universiteiten en professoren die onderzoek gedaan hebben met bewezen resultaten.
Op de website kunt u de ervaringen van zowel medische professionals als familieleden lezen (klik hier).

Ieder verzoek is natuurlijk anders, andere mensen, situaties, ouderen, jongeren.
Bovenstaande is vaak de reden waarom men de begeleiding en inzet kiest van Stichting Zorgfactor.

Een ding is zeker, twijfel niet en neem contact met ons op (klik hier).