Dagbesteding

Wij bieden dagbesteding aan op onze locatie in Nijkerk.

Deze dagbesteding is toegankelijk voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenaandoening.
Daarnaast worden mensen met een Burn-out of depressieve klachten begeleid.

Thuis begeleiding vind plaats voor onze gasten, partners, mantelzorgers en kinderen.
Dit betreft het gereedmaken van alle documenten die nodig zijn om zaken zoals het CIZ, PGB, Zorgkantoor en Gemeente vereist.
Daarnaast begeleiden wij onafhankelijk, de zorg-inkopers over de mogelijkheden die er zijn.


Wij zijn een AMBI Stichting welke geen winstbejag heeft en 90% van de inkomsten terug geeft aan de samenleving om iedereen die zich aansluit bij de Stichting een menswaardig leven te gunnen.