De vraag is, waarom je een keuze zou moeten/willen maken tussen beide manieren van zorg.
De basis is allebei gelijk.

Het willen verbeteren van de gezondheid van de mens.
Dat is een mooi streven en zou hand in hand moeten gaan, waarbij voor beiden zou moeten gelden dat er geen schade mag  zijn voor het lichaam van de mens.

Als we kijken naar medicatie in de reguliere zorg kunnen we stellen dat de basis ligt in de natuur.
Uiteindelijk worden er in het  laboratorium stoffen toegevoegd en is het medicijn klaar.

Het komt regelmatig voor dat gemaakte medicijnen niet de gewenste werking hebben op de aandoening waarvoor het ontwikkeld is, maar wel voor een andere aandoening.
Bijwerkingen worden veel gehoord bij mensen die het gebruiken.
In iedere bijsluiter van medicijnen staat geschreven dat het medicijn onbedoelde bijwerkingen kan hebben en dit na verloop van tijd van voorbijgaande aard is.

Met andere woorden, het lichaam moet zich gaan wapenen tegen een stof die het lichaam binnenkomt, onbalans wordt disbalans.
Er zijn medicijnen die een reactie van het lichaam uitlokken om zo weerstand tegen de aandoening in werking te zetten.
Dit gebeurt ook met de middelen die in de alternatieve gezondheidszorg ingezet worden.

Een kleine dosis word in het lichaam ingebracht en het lichaam erkent dit als niet lichaamseigen stof, welke direct een antistof in werking zet.
Dit gebeurt bijvoorbeeld ook met de griepprik in de reguliere zorg.

Wat gebeurt er dan in het ziekenhuis

Het ziekenhuis stabiliseert het lichaam en vervolgens moet het lichaam zelf weer herstellen.
Hiervoor is tijd nodig. Rust is hiervan de basis.
Maar dat alleen is niet voldoende.
Ook wil de patiënt horen van de arts of specialist dat het goed gaat.
Dit gebeurt niet alleen door metingen te doen van de bloedwaarden, maar zeker ook hoe iemand eruit zien en doet.
Als het lichaam aan het herstellen is door rust, komen we naderhand vaak weer in de modus van trainen en activeren, en het oppakken van de dagelijkse dingen.

Het lichaam moet weer goed doorbloeden en de conditie moet weer hersteld worden.
De aanpak moet natuurlijk zijn om zoveel mogelijk alles weer te kunnen als voor de aandoening.
Dit wordt in de reguliere zorg bijvoorbeeld gedaan met fysiotherapie en andere therapieën.
In de alternatieve zorg, vindt dit plaats door bijvoorbeeld drukpunt therapie.
Maar er zijn ook therapieën die zowel door de reguliere als alternatieve gedaan en geaccepteerd worden, denk hierbij aan acupunctuur. Deze therapie komt uit de Chinese gezondheidszorg, die al meer dan 5000 jaar bestaat en toegepast wordt.

En zo zijn er wereldwijd vele manieren om het lichaam te herstellen en/of te reactiveren na een aandoening.
Stichting Zorgfactor stelt zichzelf ten doel om zoveel mogelijk bewezen wereldwijde geneeswijzen naar Nederland te halen om deze in te zetten voor de mensen die het nodig hebben.
Daarnaast spelen  natuurlijk onze gedachten/geest/psyche een grote factor van genezing.

Een huisarts die een placebo voorschrijft en een positief effect heeft , is net zo zinvol als een medicijn of therapie die ingezet wordt.
Het menselijk lichaam heeft een groot vermogen om te willen overleven en te herstellen, waarbij alles begint met wat je denkt, bewust of onbewust.

Wat hier gebeurt is,  dat wat wij bedenken het lichaam op reageert.
Het zelfde gebeurt als iemand tegen je zegt dat je er goed uitziet, je voelt je dan lekker, maar ook omgekeerd.
Kortom de mens geneest ook zichzelf.

De doelstelling van Stichting Zorgfactor is om deze 2 werelden samen te laten werken, als dit de keuze van de mensen is die onze hulp inschakelen.
Tenslotte gaat het over hun lichaam en leven.

Het blijft mijn inziens altijd raadzaam om niets uit te sluiten, maar alles te onderzoeken.
Waarbij ieder mens zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen lichaam en de keuzes die men zelf maakt.

Is het vanwege een aandoening niet mogelijk dat men zelf de juiste keuzes maakt, dan komt de partner die dit moet gaan doen.
Hij of zij kent de mens die de aandoening heeft het beste.
Een zware taak kan ik u vanuit mijn ervaring vertellen.
Onderzoek en advies inwinnen is bij iedereen noodzakelijk, want je kunt geen juiste keuze maken als je niet weet welke mogelijkheden er zijn.

Er is een manier om zowel de reguliere als de alternatieve zorg samen te laten komen.
Enerzijds kan er dan gekozen worden voor de alternatieve wijze en/of anderzijds worden de metingen gedaan door de reguliere zorg.
Andersom kan natuurlijk ook.
Dubbele zekerheid is altijd beter dan enkele zekerheid.
Op deze manier worden er “de beste van 2 werelden” samen gebracht.
Niets willen uitsluiten en de keuze maken die bij jou past en het maximale resultaat behalen door bewezen feiten.

Sterker nog, ik ben er een levend bewijs van en heb door samenwerking tussen de reguliere zorg en alternatieve zorg  niet alleen mijzelf in goede gezondheid gekregen, maar ook andere mensen, waarbij de reguliere specialisten na regelmatige metingen reageerde met “hoe het mogelijk was”.

In Nederland zijn 40.000 mensen bezig met het uitvoeren van alternatieve zorg.
Ongeveer 20.000 zijn georganiseerd en moeten voldoen aan zeer strenge eisen.
Inmiddels heeft Stichting Zorgfactor contact gezocht met de 2  organisaties die de belangen behartigen van hbo-therapeuten en -beroepsorganisaties , t.w. de VBAG en de RBCZ.
De besprekingen zijn zover gevorderd, dat er voor onze Stichting een database toegankelijk zal komen, waarin wij onderzoek kunnen doen naar vraagstukken die wij als Stichting binnenkrijgen.

Op deze manier kunnen vragen van mensen direct beantwoord worden en direct naar een alternatieve specialist verwezen worden in de omgeving van de aanvrager.
Uiteraard ligt de keuze van de aanvrager geheel bij zichzelf.
Wel kan er ondersteuning ingezet worden door de Stichting om iemand mee te laten gaan, wat natuurlijk ook hetzelfde is voor de reguliere zorg.

Zoals ik al schreef, het beste van 2 werelden

John van den Bogert
Voorzitter Stichting Zorgfactor