Ons Zorgfactor beeldmerk staat voor;

 • Een Netwerk van (Natuur)talenten, samen met en voor elkaar.
 • Herstel en Opbloeien (in alle facetten van het leven, door vernieuwde inzichten, methodes en technieken toe te passen).
 • Verschillende vertakkingen in afdelingen, mogelijkheden, ziektebeelden, herstel-  verbeter- methoden, voor cliënten, mantelzorgers, (kwetsbare) ouderen, jongeren, jongvolwassene, vrijwilligers, professionals en samenwerkingsverbanden met andere partijen.
 • De Jaargetijden, die zo herkenbaar zijn tijdens ons hele leven, en daarmee om willen en kunnen gaan met een verfrissende en vernieuwende kijk.
 • Bewustzijn, in je eigen kennen en kunnen en deelname in/aan de maatschappij.
 • Vrolijkheid, door er te zijn voor elkaar en met elkaar.
  De opbrengsten (met aftrek van kosten) direct worden ingezet voor het welzijn van de mens.
  De focus ligt op uitbreiding van de activiteiten voor de mens en gericht op de mens.
  Er geen persoonlijk financieel belang kan zijn, als dat ten kosten gaat van mensen en de doelstelling van de stichting.
 • Energiek.
 • Respect, voor elkaar, ongeacht de maatschappelijke status, huidskleur, geloofsovertuiging, afkomst.
 • True colors, echte kleuren pracht, oprechtheid, eerlijkheid, respect en openheid.
 • De Boom geeft lucht, en is de bron voor het leven, hoop en liefde.

Zowel de naam Zorg Factor als het beeldmerk is geregistreerd als handelsmerk.