Door de samenwerking van “natuur” talenten, ervaringsdeskundige, vrijwillig(st)ers, professionals en uitkeringsgerechtigden, en het onderzoek doen naar nieuwe mogelijkheden, worden alle facetten gebundeld om die kennis voor de mens in te zetten.

Daarnaast zullen mensen (waaronder ook cliënten en mantelzorgers) gekoppeld worden, leren van elkaar en gestimuleerd worden, een actieve(re) rol te hebben voor elkaar en participeren in een “wereld met elkaar”.
Waar de participatie een verbondenheid schept en een leidraad vormt.

Werelden die door verschillende programma’s en projecten, een maximaal haalbaar resultaat zullen opleveren, en niets uitgesloten mag worden.

Een vertrouwd veilige, gezonde en plezierige (werk)omgeving, stimuleren van zelfredzaamheid, inzicht verkrijgen en inzet van ieder individu zullen zorgen voor een klimaat waarin onze cliënten sneller tot genezing en/of een zinvol en menswaardig bestaan komen..

Het creëren van mogelijkheden ten aanzien van ondersteuning, levens-, en maatschappelijke behoefte.