Stichting Zorgfactor heeft alles in het werk gesteld om de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status te mogen krijgen.
Om deze te verkrijgen dien je als Stichting aan strenge voorwaarden te voldoen.
Stichting Zorgfactor voldoet aan deze strenge eisen.
Deze status in schriftelijk toegekend door de belastingdienst.

 

Hierbij de weblink van de belastingdienst om onze ANBI of andere te zoeken,

Dit heeft voor mensen die vrijwillig werken bij Stichting Zorgfactor een grote meerwaarde.
Maar ook betaalde mensen die bij de Stichting hun werkzaamheden uitvoeren en schenken aan de Stichting, kunnen dit bedrag bij de jaarlijkse opgave van de inkomstenbelasting als schenking opgeven en hier voordeel mee behalen.

Kijk op onderstaande verwijzingen over meer informatie over een ANBI

 

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

Bron belastingdienst

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
    Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Werken als vrijwilliger

Als u vrijwilligerswerk doet (bijvoorbeeld verenigingswerk of buurtwerk), krijgt u soms een vergoeding. Deze vergoeding is in de volgende 3 gevallen niet belast:

  • U krijgt voor uw inzet een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Dan krijgt u een vrijwilligersvergoeding. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, is deze vergoeding niet belast.
  • U krijgt alleen maar een vergoeding voor de kosten die u hebt gemaakt. Dan is deze vergoeding niet belast.
  • U krijgt een vergoeding voor uw inzet én voor uw kosten. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, is de vergoeding niet belast.

Doet u vrijwilligerswerk voor een ANBI? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u een bedrag aftrekken als een gewone gift.

Zie ook