Hoe worden onze mensen gescreend?

Door de samenwerking met o.a. gemeentes worden door Stichting ZorgFactor®™ mogelijkheden gecreëerd om mensen die langs de zijlijn staan een positieve toekomst te bieden.
Echter ook mensen zoals professionals, ervaringsdeskundige en vrijwilligers worden ingezet om onze doelstellingen te halen.
Voor alle mensen die werkzaam zijn voor onze Stichting ZorgFactor®™ gelden de volgende eisen.

  • Referenties  worden nagetrokken
  • Standaard aanvraag van de Verklaring Omtrent Gedrag
  • Controle registratie-codes
  • Standaard volgen van een training om goed aan te kunnen sluiten op de werkzaamheden en doelstelling van de Stichting ZorgFactor®™

Vertrouwenspersoon

Binnen de Stichting ZorgFactor®™ is een vertrouwenspersoon aanwezig.
De naam wordt in het kader van AVG hier alleen afgekort, echter binnen de Stichting is deze naam wel bekend, t.w. F.R