Wijziging in het bestuur

Binnen Stichting Zorgfactor heeft inmiddels een aanpassing plaatsgevonden in het bestuur.
Dit heeft te maken met de ervaringen van de bestuursleden.
De taken zijn op dit moment als volgt:

Voorzitter was : openstaande vacature is geworden Dhr. J.H. van den Bogert
Secretaris was: Dhr. Tundo is ongwijzigd
Penningmeester was: J.H. v.d Bogert is geworden Mevr. Liesbeth Mekkering – van Velzen

Met deze wijzigingen is het bestuur weer voltallig.

Geef een reactie